Ympäristö ja laki

Olemme linkittäneet tälle sivulle keskeisimmät Lapin kalatalouteen ja ympäristöön liittyvät laki- ja asetusmuutokset sekä muut ajankohtaiset asiat ja tiedotteet.

Lapin ELY-keskus

Kalastusasian säädöspankkiin on koottu Suomen säädöskokoelmasta 1.1.2002 alkaen säädökset, jotka liittyvät kalatalouteen. Sivulta löydät tietoa mm. kalastuslaki- ja kalastusasetusmuutoksista.

Maa- ja Metsätalousministeriö (MMM)

Elinkeinokalatalouden tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet löydät http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous - verkkosivulta.
Maa- ja Metsätalousministeriön http://mmm.fi/kalat/lainsaadanto  -verkkosivulla voit tutustua kalatalouteen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön.

Aluehallintovirasto (AVI )

Aluehallinnon verkkosivuilta löydät vireillä olevat vesitalous- ja ympäristölupa-asiat Pohjois-Suomen alueella.
Lisäksi sivuilta löydät vesi- ja ympäristölupapäätökset Pohjois-Suomen alueella.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen riista- ja kalatutkimuksen ja kalatutkimuksen verkkosivuilla kerrotaan Suomen kala- ja rapuvaroista sekä kalavesien tilasta ja kunnostuksesta. Sivuilta löydät tietoa mm. Teno-, Näätämö-, Tornion-, ja Simojokien lohi- ja meritaimenkantojen seurannasta sekä kalatalouteen liittyvistä tutkimuksista.

Riista- ja kalatutkimuksen verkkopalveluista löydät tietoa muun muassa suurpetohavainnoista ja Itämeren vieraslajeista.

Suomalais- Ruotsalainen rajajokikomissio

Suomen ja Ruotsin välisen  rajajokikomission tarkituksena on edistää maiden yhteistoimintaa vesiasioissa, kehittää rajajokialueen ympäristöyhteistyötä sekä toteuttaa EU:n vesiin liittyviä direktiiveistä johtuvia tehtäviä. Rajajokikomission verkkosivuilta löytyy rajajokisopimus suomeksi, ruotsiksi ja saameksi. Lisäksi sivuilta löytyy Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö, joka on olennainen osa rajajokisopimusta.

Suomen ja Norjan valtioiden välinen Tenojoen kalastuspiirin yhteinen kalastussääntösopimus

Tenojoen kalastuspiirin alueella on voimassa vuonna 1989 Suomen ja Norjan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty sopimus (Sopimussarja 94/1989). Sopimus löytyy tästä. Kalastusasioista vastaavat viranomaiset ovat Lapin ELY-keskus ja Fylkesmannen i Finnmark. Osapuolet sopivat vuosittain esim. ulkopaikkakuntalaisten kalastusajoista, rauhoitusalueista ja kalastuslupien hinnoista. Lapin ELY-keskus julkaiseen vuosittain Tenoinfo-esitteen, jossa kerrotaan tarkemmin esitteen julkaisuvuoden Tenojoen kalastuksesta, kalastusajoista ja kalastuslupien hinnoista.  Suomeksi sähköinen Tenoinfo-esite löytyy tästä. Esite löytyy myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi ELY-keskuksen verkkosivuilta. ELY-keskuksen verkkosivuilta löydät myös muuta hyödyllistä tietoa Tenojoen kalastuksesta.