Utsjoen osakaskunta

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakakunnan, kiinteistötunnus 890-401-876-3,
vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistönosissa: Tenojoessa Guošnjárgasta Lohiniemensuvantoon ja etelaan Inarin kunnanrajalle, josta rajaa pitkin Gunžžávárrin länsipuolelle, josta luoteeseen Guiville ja edelleen Vardoijávrin itäpuolen kautta Guošnjárgaan ja tarkemmin rekisterikarttoihin merkityillä alueilla. Yhteisen vesilaueen laajuus on noin 4000 ha.