Linkit

Viranomaiset:

Lapin Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut (Lapin ELY-keskus) on kalatalousviranomainen, joka vastaa Euroopan Unionin kalatalouspolitiikan toimeenpanosta, yleisen kalatalousedun valvonnasta sekä vapaa-ajankalastuksen kehittämisen, kalavedenhoidon ja hallinnon tehtävistä. Se tarjoaa kalatalousalan rahoitus- ja kehittämispalveluja sekä vastaa elinkeinokalatalouden tuista. Lisäksi Lapin ELY-keskuksen erityistehtävänä on vastata naapurivaltioiden kanssa solmittujen rajavesistösopimusten kalatalousasioista Tenojoella, Näätämöjoella ja Tornion-Muonionjoella.

Lapin ELY-keskus / ympäristö on ympäristöviranomainen, jonka verkkosivuilta löydät tietoa Lapin ympäristön tilasta, ympäristön ja luonnon suojelusta sekä ympäristön hoidosta ja kunnostuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) johtaa Suomen kansallisia kalatalousasioita sekä on lainsäädäntötyössä osana Euroopan Unionin ja valtioneuvoston päätöksentekoa. Sen verkkosivuilla tiedotetaan kansallisista ja Euroopan Unionin kalatalouteen liittyvistä päätöksistä, MMM:ssä vireillä olevista säädöshankkeista sekä parhaillaan lausunnoilla olevista ehdotuksista. Lisäksi sivuilla tiedotetaan elinkeinokalastukseen ja virkistyskalastukseen liittyvistä asioista, mm. vuosittaisista kalastuskiintiöistä ja kalastuksenhoitomaksun suuruudesta.

Ruokaviraston sivuilla voit tutustua elintarvikkeisiin ja elintarviketeollisuuteen liittyviin ajankohtaisiin asioihin ja uutisiin. Verkkosivuilta löydät tietoa kalojen alkutuotantoon liittyvästä lainsäädännöstä ja valvonnasta.

Neuvontajärjestöt:

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Verkkosivuilta löydät tietoa mm. kalatalouden ajankohtaisista asioista ja kalastusalueiden ja osakaskuntien toiminnasta. Keskusliiton verkkokaupasta voit tilata mm. kalatalousalan kirjallisuutta ja oppaita, kalankäsittelyvälineitä ja muuta kalastukseen liittyvää materiaalia.

ProAgria Lappi on maaseudun yrittäjien oma tietopalvelukeskus, joka palvelee kaikissa maaseudun yritystoimintaan ja yritysten kehittämiseen liittyvissä palveluissa.

Pro Kala on järjestö, jonka tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä sekä edistää kalan ja kalatuotteiden laatua ja elinkeinokalataloudessa toimivien yritysten yhteistoimintaa. Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa kalasta, kalankäsittelystä ja sen säilyvyydestä sekä kalaruokareseptejä, jotka on koottu kuukausittain kauden kalojen mukaan.