Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta-hanke (Kitka-MuHa hanke)

Hankkeen tavoitteena on selvittää rehevöitymisen vaikutukset Kitkajärvien tilaan ja kartoittaa eri eliöryhmien monimuotoisuutta ja vaihtelua Kitkajärvien rantavyöhykkeellä. Tavoitteena on lisäksi mallintaa ravinnepitoisuuksien vaihtelua järven eri osissa. Hankkeen verkkosivuille pääset tästä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja hankkeen aloitusvuosi on  2013 ja päättymisvuosi 2015.