JOKIRAVUN LAITOSVILJELYN MAHDOLLISUUDET LAPISSA 

Jokiravun laitosviljelyn kehittäminen Lapissa - hankkeen tarkoituksena oli selvittää onko olemassa edellytyksiä aloittaa  paikallista alkuperää olevan jokiravun laitosviljely Ketolan kalanviljelylaitoksen tiloissa Kemijärvellä. Hanke toteutettiin tammikuu 2011- maaliskuu 2013 aikana ja sen tavoitteena oli toisaalta alueelle sopeutuneen jokiravun kantojen turvaaminen (istukastuotanto) ja toisaalta ravunviljelynosaamista ja teknisiä edellytyksiä kehittämällä. Hanke tukee valmisteilla olevan Lapin rapustrategian toimenpideohjelmaa.

Hanke rahoitettiin Lapin ELY-keskuksen myöntämällä avustuksella (Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä EU:n EKTR-osarahoitus). Hankkeen hakijana toimi Lapin Villitaimen Osuuskunta ja sen teknisenä ja hallinnoijana toimi ProAgria Lappi/ Lapin kalatalouskeskus.

Hankeen tuloksena julkaistiin selvitys "Lappilaisen jokiravin tuotannon aloittaminen", selvityksen voit lukea tästä.

Lisätietoa ravunviljelyn mahdollisuuksista pohjoisissa olosuhteissa saat mm. Itä-Suomen Yliopiston Raputietokeskuksesta ja LUKE:n raputalousohjelman verkkosivuilta.